İNTERNET SORULARI

1)-   Aşağıdakilerden hangisi kişisel e-mail (e-posta) adresine örnek teşkil eder?

          a-) www@kullanıcıadı.hotmail.com                    b-) http://meb@gov.tr

          c-) kullanıcıadı@hotmail.com                             d-) www.meb.gov.tr

2)-   Aşağıdakilerden hangisi internetten bilgisayarınıza dosya indirmek için kullanılan protokoldür?

          a-) TCP/IP                     b-) SMTP                      c-) FTP                d-) http

3)-   Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinden yayıncılığın  kısaltması olarak kullanılmaktadır?

          a-) W W W                   b-) HTML                       c-) WAN               d-) HTTP

4)-   Aşağıdakilerden hangisi Eğitim kurumlarına ait bir web sayfasının URL adresine örnektir?

          a-) www.tbd.org.tr                                              b-) www.odtu.edu.tr

          c-) www.hotmail.com                                         d-) www.ttnet.net.tr

5)-   Aşağıdakilerden hangisi web sayfasının DNS tipi adresine örnek teşkil eder?

          a-) www.meb.gov.tr                                            b-) ftp://meb.gov.tr

          c-) info@meb.gov.tr                                           d-) www.meb@gov.tr

6)-   Hangisi web sitelerinde belirli bir konuda kriterlere dayalı arama  yapmak amacıyla kullanılan arama motoruna örnek teşkil etmektedir?

          a-) www.ntvmsnbc.com                                     b-) www.google.com

          c-) Başlat - Ara                                                   d-) www.hotmail.com

7)-   İnternet Explorer ile sayfanın açılması için gerekli isimin genel adres adı nedir?

          a-) WEB                        b-) URL                         c-) TCP/IP           d-) Hosting

8)-   Aşağıdakilerden hangisi kablo ile bilgisayarların birbirlerine  bağlayarak ağ ortamı sağlayan ve birden fazla bilgisayarın bağlantısını sağlayan cihazdır?

          a-) Disket                      b-) Switch                     c-) Router            d-) CD-ROM

9)-   Açacağınız WEB sayfasına yazarak ulaşmak için gideceğiniz adresi nasıl bildirmeniz gerekir?

          a-) Durum çubuğundan                                                                   b-) Adres çubuğundan

          c-) İnternet te dolaşılarak aranır.                         d-) Araç çubuğundan

10)-      Bir WEB sayfasını tazelemek  aşağıdakilerden hangi klavye tuşu yapılır?

          a-) F4.                           b-) F5                            c-) F6                   d-) F8

11)-      Aşağıdakilerden hangisi hızlı metin aktarma protokolüne ait kısaltmadır?

          a-) WWW                     b-) HTML                       c-) WAN               d-) HTTP

12)-      İnternete aynı anda veya farklı zamanlarda bağlı bilgisayarlar arası yazı, dosya gönderme işlemini sağlayan işlemin adı nedir?

          a-) WEB                        b-) E-mail                      c-) Chat               d-) Download

13)-      İnternette gezinme sırasında beğenilen ve hangi html kodlarıyla yapıldığı merak edilen sitenin html kodlarına nasıl ulaşılır?

          a-) Düzen-Kopyala     b-) Görünüm- html   c-) Görünüm-Files     d-) Sağ fare-Kaynak Görüntüle

14)-      Aşağıdakilerden hangisi internetten dosya indirmek anlamına gelen ifade olarak kullanılmaktadır?

          a-) Download                b-) Upload                     c-) Websurf         d-)TCP

15)-      Web temelli çalışan,dışarıdan erişime kapalı kurum içi özel çalışma ağına ne ad verilir?

          a-) İnternet                    b-) İntranet                    c-) Webring         d-) Protokol

16)-      Türkiye’de web sayfalarının üst düzey (tr) isim dağıtımın yapan kuruluştur?

          a-) TTNET                     b-) ODTU                      c-) ULAKNET       d-)TELNET

17)-      Bir web sayfası hangi kod ile başlar?

          a-) /HTML                      b-) HEAD                      c-)HTML               d-) BODY

18)-      Hangisi, sayfanın genel tanımlarının yapıldığı bölümdür?

          a-) BODY                      b-) HEAD                      c-) HTML              d-) TABLE

19)-      Sayfanın ana dizinindeki resim klasörünün içine yüksekliği 79, genişliği 64 olan kedi.gif isimli resim eklenecek. Kod hangisi olmalı?

          a-)  <img src="resim/kedi.gif" width="79" height="64">

          b-) <a href="resim/kedi.gif" width="64" height="79">

          c-) <img src="resim/kedi.gif" width="64" height="79">

          d-) <a href="resim/kedi.gif" width="79" height="64">

20)-      Web sayfaları arasında kolayca dolaşılmasını sağlayan İnternet Explorer, Netscape Navigator gibi yardımcı programlara ne ad verilir?

          a-) Browser                   b-) Yönlendirici              c-) Protokol          d-) Web sayfası

21)-      Bilgisayara gelen veri paketlerini kontrol eden ve istenmeyen saldırıları engelleyen güvenlik sistemini ifade eder?

          a-) Finger                      b-) Freeware                 c-)Firewall            d-) Shareware

22)-      Web ortamında bilgilerinizin 24 saat boyunca yayınlanmasını ve Makine üzerinde dosyaların tutulması için yer verilmesi işlemine ne denir?

          a-) Hosting                    b-) URL                         c-) PC                  d-) Klasör

23)-      Bir Web sayfasında yayınlanan resim formatı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

          a-) jpg                            b-) gif                            c-) DOC               d-) tif

24)-      Tabloya ait kodlar (TABLE,TR,TD)  hangi bölüme yazılır?

          a-) BODY                      b-) HEAD                      c-) HTML              d-) TITLE

25)-      Tablo da hücreyi belirten kod başlangıcı hangisidir?

          a-) TD                           b-) TR                           c-) LO                  d-) TABLE

26)-      Metinin paragraf olduğu kod hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

          a-) <p>....</p>              b-) <br>....</br>            c-) <br>               d-) <b>....</b>

27)-      Tablo da satırı belirten kod başlangıcı hangisidir?

          a-) TD                           b-) TR                           c-) LO                  d-) TITLE

28)-      WEB Sayfası açıldığında pencerenin üstünde görünen isim hangi kodlar arasına tazılır?

          a-) BODY                      b-) HEAD                      c-) HTML              d-) TITLE

29)-      En büyük başlık style (sitil) hangisidir ?

          a-) P                              b-) H1                            c-) H6                   d-) BODY

30)-      <hr> ne yapar?

          a-) Satır başı yapar       b-) Font stylidir              c-) Çizgi çizer      d-) Başlık

31)-      <i>....</i> kodlar arasına yazılan yazının biçimi ne olur?

          a-) Çift baskılı                b-) Eğik                         c-) Altı Çizili          d-) Madde işaretli

32)-      Hangisi gönder linkini tıklayınca makinedaki Outlook Exspresi açarak posta atmayı sağlar?

          a-) <a href="mailto: bendeniz@mail.com"> </a>gönder

          b-) <a href="bendeniz@mail.com"> gönder</a>

          c-) <a href="mailto: bendeniz@mail.com"> gönder</a>

          d-) <a href="bendeniz@mail.com"> </a>gönder

33)-      Hangisi açılış sayfası değildir?

          a-) index.htm                 b-) index.html                c-) default.asp     d-) giriş.htm

34)-      Düz yazı sonlandırıldığında, takip eden metin yeni bir satır başına yazılır ve diğer metinle arasında belirtildiği oranda boşluk  bırakılır. Bu işlem hangi etiket ile yapılır?

          a-) <b>....</b>              b-) <u>....</u>              c-) <h1>...</h1>  d-) <p>....</p>

35)-      Sayfada yazılan aynı paragraf içindeki yazının alt satıra indirilmesi için gerekli kod hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

          a-) <p>....</p>              b-) <br>....</br>            c-) <br>               d-) <b>....</b>

36)-      <ol>...</ol> etiketleri arasına alınarak yazılan metin ne olur?

          a-) yazıya renk verilir     b-) sıralı liste                 c-) sırasız liste     d-) tablo da satır oluşturur

37)-      #000080 neyi temsil eder?

          a-) Ülke kodunu             b-) Satır sayısını            c-) renk kodunu   d-) tablodaki hürce sayısını

38)-      <BODY background=x> ile web sayfanızın ……………………. değiştirebilirsiniz.?

          a-) yazıların rengini       b-) hücre rengini           c-) arka zemin rengini   d-) arka zemin resmini

39)-      pamukkale isimli resmi tıklayınca bulunduğu sayfada pamukkale.htm sayfasını açar
komutu hangisidir?

          a-) <a href="pamukkale.htm" target="_blank"><img src="pamukkale.gif" ></a>

          b-) <a href="pamukkale.htm" target="_self"><img src="pamukkale.gif" ></a>

          c-) <a href="pamukkale.htm" target="_self"></a><img src="pamukkale.gif" >

          d-) <a href="pamukkale.htm" ><img src="pamukkale.gif" ></a>

 

40)-      Hangisi web sayfası şeklinde kayıt yapmaz?

          a-) NotDefteri                b-) FrontPage               c-) MsPaint          d-) Microsoft Word

 

41)-        düğmesi ile ne yapılır ?

          a-) Link verilir                                                      b-) Sayfalar arasındaki linkler görülür

          c-) Açık Web sayfaları görülür                            d-) rapor sayfasına geçilir

42)-      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
ile ne tanımlanmıştır
?

          a-) Yazı fontu                                                      b-) Sayfanın açılacağı tarayıcı

          c-) Ülke kodu                                                       d-) Sayfa anahtar kelimeleri

43)-      JS nedir?

          a-) Yazı fontu tanımlar       b-) Sayfaya aktiflik sağlayan Java dosya uzantısıdır

          c-) Applet uzantısıdır          d-) resim dosya uzantısıdır

44)-      Dosya   - - > Web Aç  seçeneği ne yapar?

          a-) Yeni Web sayfası açar                                 

          b-) İlgili klasörü Web in başlangıç klasörü olarak açar

          c-) Varolan bir Web sayfası açılabilir

          d-) Sayfayı HTML formatında açar

45)-        düğmesi ile ne yapılır ?

          a-) resim çeker             b-) Scanner ı çalıştırır   c-) Resim ekler    d-) Tablo ekler

46)-      Frame nedir?

          a-) Penceredir             b-) Tablodur                 c-) Çerçevedir    d-) Resim elkenir

47)-        düğmesi ile ne yapılır ?

          a-) Web gezintisi          b-) Köprü atılır               c-) Yeni WEB sayfası açılır  d-) Web’e gözatılır

48)-      Dinamik HTML ile ne yapılır?

      a-) Efekt verilir                                                       b-) Mail için link verilir      
c-) HTML kodları görülür                                      d-) Harita üzerindeki bölümlere link verilir

49)-      Hangisi açık web sayfası izleme şekli değildir?

          a-) Önizleme                 b-) Gözat                      c-) HTML              d-) Normal

50)-      Yandaki resimle ne yapılır?

          a-) Sayfa kenar boşlukları düzenlenir

          b-) Sayfaya tablo eklenir 

          c-) Sayfa çerçeveler şeklinde düzenlenir

          d-) Sayfa üzerine harita eklenir